Lid MODINT

Op alle overeenkomsten zijn van toepassing
de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van MODINT,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30093930.
De voorwaarden zullen u op aanvraag worden toegezonden.